Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 405 дугаар тушаалаар батлагдсан аймаг нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын үлгэрчилсэн дүрмийн дагуу Аймгийн засаг даргын 2013 оны А/06 дугаар захирамжаар Эрүүл мэндийн газрын бүтэц, дүрэм, орон тоо, албан тушаалын ангилал, зэрэглэл үйл ажиллагааны чиглэл, халдварт өвчний сэргийлэлтийн албаны бүтцийг шинэчлэн баталсан. Эрүүл мэндийн газар нь 2013 оноос үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу Нийгмийн эрүүл мэндийн, Эмнэлгийн тусламжийн, Удирдлага төлөвлөлт, санхүү үйлчилгээний гэсэн 3 хэлтэс 20 албан хаагчтайгаар ажиллаж байна. Үүнд Газрын дарга 1, мэргэжилтэн 17, жолооч 1, үйлчлэгч 1 ажиллаж байна. Өөрийн шилдэг боловсон хүчнүүдийн тусламжтайгаар Монгол улсад хамгийн шилдэг эрүүл мэндийн тогтолцоог Говьсүмбэр аймагт бий болгох зорилт тавин ажиллаж байна.

Эрхэм зорилго: Аймгийн хэмжээнд эрүүл мэндийн тогтолцоог зөв зохион байгуулж, хүн ам, үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, тэгш, чанартай эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүргэх замаар Говьсүмбэр аймгийн хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулан, наслалтыг уртасгаж, амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд бидний эрхэм зорилго оршино.
Чиг үүрэг: Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, харъяа орон нутгийн эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд удирдан зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийг тайлагнах, мэргэжил арга зүйгээр хангах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлгээ өгөх .

Байгууллагын нэр: Эрүүл мэндийн газар

Байгууллагын регистр – 9019006.

Е майл хаяг – gsa_emg@ yahoo.com

Нийгмийн эрүүл мэнд тусламж үйлчилгээний хэлтэс

solongo  Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний

хэлтсийн дарга М.Солонго

Мэйл хаяг: sokonoo_85@yahoo.com

Холбоо барих утас: 95955799

chinzo

Нийтийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт, эрүүл мэндийн мэдээлэл сургалт,

сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Г.Чинзориг

Мэйл хаяг: Chinzoriga93@yahoo.com 

Холбоо барих утас: 99914062

urtaa

Нийгмийн эрүүл мэндийн лаборатори, голомтын ариутгал, халдваргүйтгэл

мэдээний сан хариуцсан мэргэжилтэн Б.Уртнасан 

Мэйл хаяг:  Urtaab01@yahoo.com

Холбоо барих утас: 94668060

Удирдлага төлөвлөлт санхүү үйлчилгээний хэсэг

naraa

Удирдлага, төлөвлөлт, санхүү үйлчилгээний

хэлтсийн дарга Б.Наранцэцэг

Мэйл хаяг:  Narantsetseg76_b@yahoo.com

Холбоо барих утас: 99909857

usuxuu

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Н.Өсөхбаяр

Мэйл хаяг: Snoop_0608@yahoo.com 

Холбоо барих утас: 99073974

batchimeg

Эдийн засагч Д.Батчимэг

Мэйл хаяг: chimgee_selbe1@yahoo.com 

Холбоо барих утас: 88282668

 amar2

Хавдрын бүртгэл, мэдээлэл, архив бичиг хэрэг,

даргын туслах С.Амаржаргал

Мэйл хаяг: gsa_emg@yahoo.com 

Холбоо барих утас: 99094762

  nomin

Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ, дотоот аудит

хариуцсан мэргэжилтэн Д.Номин

Мэйл хаяг: Nomin_8951@yahoo.com 

Холбоо барих утас: 99778951

 amar1

Үйлчлэгч О.Амаржаргал

Холбоо барих утас: 93035881

Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний хэлтэс

togtox

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтсийн

дарга Б.Тогтох

gerelmaa

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эх барих эмэгтэйчүүд, цус цусан бүтээгдэхүүн,

гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Э.Гэрэлмаа

pu

 Нярай, хүүхэд, өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэнд, анхан шатны тусламж

үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Д.Пунцагхорлоо

tungaa

Эмийн мэргэжилтэн Ж.Тунгалаг