togtox

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтсийн

дарга Б.Тогтох

gerelmaa

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эх барих эмэгтэйчүүд, цус цусан бүтээгдэхүүн,

гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Э.Гэрэлмаа

pu

 Нярай, хүүхэд, өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэнд, анхан шатны тусламж

үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Д.Пунцагхорлоо

tungaa

Эмийн мэргэжилтэн Ж.Тунгалаг